“Είναι πάγια η θέση μου να μη σχολιάζω στην ουσία
τους υποθέσεις που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.
Σαράντα και πλέον χρόνια ως Δικαστικός Λειτουργός
και έχοντας διατελέσει Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας γνωρίζω και εκ των ενόντων την αξία
σεβασμού της ανεξαρτησίας των Θεσμών. Είναι
πρωτίστως ζήτημα προστασίας της Δημοκρατίας.
Της Δημοκρατίας που ακριβώς αισθάνομαι ότι βάλλεται
περισσότερο όλων από την υπόθεση Novartis. Δεν είναι
μόνον τα πρόσωπα που ενέπλεξαν στην υπόθεση-
σκευωρία. Κάποιοι ήθελαν να πλήξουν έναν από τους
βασικούς πυλώνες του Δημοκρατικού πολιτεύματος και
του Κράτους Δικαίου, την ανεξαρτησία, το κύρος και την
αξιοπιστία της Δικαιοσύνης. Επιχειρήθηκε να
καταλυθούν θεμελιώδεις Αρχές και Θεσμοί του
Πολιτεύματος μας.


Και το επίσης χειρότερο, είναι ότι με την υπόθεση-
σκευωρία Novartis επιχειρήθηκε και σε ένα αρκετά
μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε να δηλητηριασθεί η
ελληνική κοινωνία καθώς πλέον κανείς δεν
εμπιστεύεται κανέναν.


Το κλίμα αυτό αναστρέφεται. Ήδη έχει διανυθεί ένα
σημαντικό διάστημα επούλωσης των πληγών αυτών.
Χρειάζεται όμως προσήλωση στους Θεσμούς και
διαρκής επαγρύπνηση. Η προστασία της Δημοκρατίας
είναι δια βίου δικαίωμα και υποχρέωση.”