Νιώθω ιδιαίτερη τιμή να χαιρετίσω την ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας Μνήμης για το Ολοκαύτωμα το 2021.

Το μήνυμα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα, προς κάθε κατεύθυνση, είναι ότι έχουμε καθήκον να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό και όλες τις μορφές ρατσισμού, κοινωνικής διαίρεσης και γενοκτονίας, για να διατηρήσουμε ζωντανό το Ολοκαύτωμα στο μυαλό μας και να μεταφέρουμε τα δεινά, την αγωνία, αλλά και τον σεβασμό των Ανθρώπων Αξιών στις μελλοντικές γενιές ως Ιερή Μνήμη – προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη σκοτεινών φαινομένων που έχουν ατιμάσει την ανθρωπότητα.

Είναι καθήκον μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, έχοντας ως σηματοδότη τις υποσχέσεις «Ποτέ ξανά» και ότι «δεν θα ξεχάσουμε ποτέ». Στο βαθμό που θα έχουμε πετύχουμε, θα έχουμε συνεισφέρουμε, όλοι οι εταίροι της Συμμαχίας μαζί, σε μια πράξη μεγάλης ιστορικής σημασίας.

Ευχαριστώ