Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος δέχθηκε τον Γερμανό Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για Ευρωπαϊκές
Υποθέσεις κ. Michael Roth. Ο κ. Roth συνοδευόταν από τον Πρέσβη της
Γερμανίας στην Ελλάδα, κ. Ernst Reichel.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και
κυρίως η πορεία υλοποιήσεως του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος με
έδρα στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον πολύ σημαντικό
ρόλο που θα έχει αυτό το εγχείρημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, την
Ελλάδα αλλά και διεθνώς στη μάχη κατά των φυλετικών, θρησκευτικών και
κάθε άλλου είδους διακρίσεων. Υπογραμμίστηκε επίσης η συμβολή του
Μουσείου Ολοκαυτώματος στην ανάδειξη της ιστορίας και του ρόλου των
Εβραϊκών Κοινοτήτων Ελλάδος. Τέλος και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την
πλήρη ικανοποίηση τους για την εξέλιξη του έργου.