ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης
Πικραμμένος συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της
Βραζιλίας κ. Hamilton Mourāo. Ο κ. Mourāo συνοδευόταν
από τον Πρέσβη της Βραζιλίας στην Αθήνα, κ. Roberto
Abdalla.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η ενδυνάμωση των
διμερών σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό
επίπεδο καθώς και ζητήματα σχέσεων της Βραζιλίας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.