Αθήνα, 25/2/2020

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΣΤΟ 37Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι τιμή μου να απευθύνω χαιρετισμό στο 37o τακτικό συνέδριο της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Προτού αρχίσω την ομιλία μου θα ήθελα να θυμηθούμε τα σχόλια του ιστορικού Γιάννη Κορδάτου, που έγραψε ότι από το 1ο , το ιδρυτικό κιόλας συνέδριο της ΓΣΕΕ, το 1918, ότι πέραν από τις βασικές ιδεολογικές τάσεις, εκφράστηκαν συγχρόνως και οι αντιθέσεις και τα προβλήματα. «Πλείστα ασταθή και αδιαμόρφωτα ρεύματα» είχε γράψει χαρακτηριστικά. Ανέφερα τα λόγια αυτά διότι γνωρίζω τις εσωτερικές δυσκολίες και αντιπαραθέσεις.

Εκατόν δύο (102) χρόνια μετά, θέλω να σας ζητήσω να προσπαθείτε πάντα, να παλεύετε με πίστη στους αγώνες σας προκειμένου οι αντιπαραθέσεις να γίνονται εστίες δημιουργίας και ελπίδας για το μέλλον. Διαπίστωσή μου είναι, ότι η ΓΣΕΕ έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες αυτό το διάστημα. Βλέποντας όμως το μέλλον πρέπει όλοι μας να ενισχύσουμε τη συλλογικότητα, εργαζομένων, συνδικάτων και κοινωνίας.

Και για αυτή, την κοινή προσπάθεια προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω.

Κυρίες και Κύριοι,

Η κυβέρνηση μας έλαβε εντολή για την οικοδόμηση μιας ισχυρής παραγωγικής ανταγωνιστικής και κοινωνικά δίκαιης Ελλάδας.

Η Ευρώπη διέρχεται μια ιστορική αλλαγή: βιώνει τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, παράλληλα όμως και τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της.

Σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μια χώρα κοινωνικής συνοχής και πλήρους απασχόλησης.

Για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ορισμένες προϋποθέσεις. Μια από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για έναν αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο και για λειτουργικές κοινωνικές συμφωνίες είναι η Αντιπροσωπευτικότητα.

Οι οργανώσεις των εργαζομένων όταν είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικές έχουν την ικανότητα να διαπραγματεύονται δύσκολες συμφωνίες και να λύνουν σημαντικά ζητήματα τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι λέξεις: Η γνήσια αντιπροσωπευτικότητα μέσα από συντεταγμένες διαδικασίες και στοιχειώδεις προϋποθέσεις θα ενισχύσει σημαντικά το κύρος των συνδικάτων και θα λειτουργήσει προς όφελος των εργαζομένων. Γιατί:

-Οι αντιπροσωπευτικοί κοινωνικοί εταίροι γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας.

-Κατανοούν τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους.

-Η συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο και σε κλαδικό επίπεδο διασφαλίζει ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες τους.

Είναι λοιπόν προφανές ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής.

Ο διάλογος μεταξύ των αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων όχι μόνο επηρεάζει τον τρόπο που οργανώνονται οι αγορές εργασίας και η απασχόληση. Αλλά βοηθά και στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, στον περιορισμό της ανεργίας και στη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης στον εργασιακό χώρο. Αυτή είναι η εμπειρία του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου. Εμπειρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Ήδη από το 2014, όταν η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας μας έδωσε την διάγνωσή της, τις προτάσεις και τις συστάσεις της για την έξοδο από την κρίση και την επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου, πέρασαν έξι (6) χρόνια απραγίας. Γεμάτα εμπόδια αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Παρά το ότι σε δύο έργα- μελέτες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας συμμετείχαν και οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή και η Γ.Σ.Ε.Ε.

Γνωρίζουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης εξαρτώνται ουσιαστικά από ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία για την αγορά εργασίας. Πρέπει όμως να παρατηρήσω ότι τα στοιχεία για τους όρους εργασίας στην Ελλάδα, παρουσιάζουν σημαντικά κενά, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή και αποτελεσματική η συλλογική λήψη αποφάσεων και η χάραξη συνοχικής κυβερνητικής πολιτικής.

Η ορθή ανταπόκριση στην επικρατούσα πραγματικότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματευόμενοι κατανοούν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, σε μια περιφέρεια ή περιοχή, αλλά και ότι αντιλαμβάνονται την ευρύτερη εικόνα της αγοράς εργασίας και της εξέλιξης της οικονομίας.

Το διεθνές δίκαιο περί συλλογικών διαπραγματεύσεων δίνει έμφαση στην αυτονομία των διαπραγματευόμενων μερών: οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ελεύθερες και εκούσιες, και θα πρέπει να επιτρέπεται η διενέργειά τους σε οποιοδήποτε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων εγκατάστασης, επιχείρησης, κλάδου δραστηριότητας, οικονομικού κλάδου, περιφέρειας και έθνους. Υπό αυτή την έννοια, τα ίδια τα διαπραγματευόμενα μέρη είναι στην πλέον κατάλληλη θέση να επιλέγουν και να συμφωνούν το αρμόζον επίπεδο διαπραγμάτευσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι εγγυημένη η αποτελεσματική εκπροσώπηση.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Ήδη η Κυβέρνηση εξετάζει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για μια αποτελεσματική αγορά εργασίας και ένα σύγχρονο σύστημα ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης εργασιακών διαφορών. Ταυτόχρονα δε ένα σύγχρονο πλαίσιο συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Είναι καιρός η Ελλάδα να συγκλίνει στις καλύτερες πρακτικές του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, του διμερούς και του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, για συμφωνίες λύσεις και μεταρρυθμίσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Είναι καιρός η Ελλάδα να συγκλίνει με τις βασικές αρχές ενός κοινωνικά δικαίου εργασιακού περιβάλλοντος.

Επιθυμούμε τον ειλικρινή κοινωνικό διάλογο με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Επιτρέψτε μου, με το βάρος πλέον της δημόσιας πείρας ως ανώτατος δικαστικός περισσότερο, και όχι ως πολιτικός, να σας πω μέσα από τη καρδιά μου: Μην αφήσετε τη νέα γενιά εργαζομένων έρμαιο στις δύσκολες και ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως. Με το να εμμένουμε ιδεοληπτικά σε παρωχημένες απόψεις άγονης εσωστρέφειας δεν βοηθάμε τη νέα γενιά, δεν βοηθάμε τους εργαζόμενους, δεν βοηθάμε τα ίδια μας τα παιδιά.

Η ιστορία μας λέει ότι οι Έλληνες είχαμε πάντα ευρύτητα πνεύματος.

Δεν φοβηθήκαμε ποτέ τη δουλειά, τον δημιουργικό κάματο.

Έχουμε μάθει να δουλεύουμε για τα όνειρά μας και το έχουμε αποδείξει σε δύσκολους καιρούς.

Ας κοιτάξουμε λοιπόν το μέλλον με ανοιχτά μυαλά και χωρίς παρωπίδες.

Σας ευχαριστώ πολύ.